Varausehdot

Tikanpesän vuokraaja noudattaa loma-asunnon varaamisessa ja peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut vuokraajalle näissä sopimusehdoissa mainitun takuumaksun tai on maksanut sekä takuumaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Ehdot:

VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT - Tehtyään varauksen saa asiakas laskun vuokran/takuuvahvistuksen maksua varten. Varaus astuu voimaan asiakkaan maksettua takuumaksun 250 EUR viikon (7 vrk) sisällä varausvahvistuksen lähettämisen jälkeen. Takuumaksu toimii samalla varausvahvistuksena ja se palautetaan asiakkaalle vuokrauksen päätyttyä huvilan ja sen ympäristön ollessa moitteettomassa kunnossa. Takuumaksu on vuokralaisen velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahingon varalta. Vuokra tulee maksaa ilman kehotusta viimeistään 6 viikkoa ennen vuokra-ajan alkua. Mikäli Tikanpesää varattaessa varauksen alkuun on aikaa kuusi viikkoa (42 vrk) tai enemmän, tapahtuu vuokran ja takuumaksun maksaminen kahdessa erässä. Jos vuokrajakson alkuun on tätä lyhyempi aika, tulee sekä vuokra että takuumaksu maksaa samanaikaisesti. Jos maksua ei suoriteta ilmoitettuun eräpäivään mennessä, on Tikanpesän vuokraajalla yksipuolisesti oikeus peruuttaa varaus.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN - Peruutus on aina tehtävä viipymättä ja kirjallisesti (kirje, sähköposti; tikanpesa(at)pt-controlnet.fi) Tikanpesän vuokraajalle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on Tikanpesän vuokraajalla. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan. Varauksen peruuttamisesta pidätetään takuumaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko vuokra. Jos lomakohde saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina takuumaksu. Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin vuokraajalle maksamansa summa lukuun ottamatta takuumaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu äkillisesti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä vuokraajalle ja asia on osoitettava vuokraajalle luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata. Mikäli asiakas muuttaa loman ajankohtaa tai peruuttaa osan varaamastaan ajasta, se katsotaan aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Jos muutoksesta ei kuitenkaan synny kohtuutonta vaivaa tai tulonmenetystä vuokraajalle voidaan jo maksetulla takuumaksulla ja vuokralla korvata uuden varauksen takuumaksu ja mahdollisesti osa vuokrasta.

VUOKRAAJAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS - Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), vuokraaja voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada vuokraajalle maksamansa vuokra takaisin kokonaisuudessaan. Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

AVAINTEN LUOVUTUS, KÄYTTÖ JA PALAUTUS - Tikanpesän avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen vuokraajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamana arvioituna saapumisajankohtana huvilalla tai erikseen sovitussa paikassa. Avaimen saa käyttöön tulopäivänä klo 16.00 ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. Avaimet jätetään Tikanpesän keittiön pöydälle. Tikanpesästä on ehdottomasti poistuttava lähtöpäivänä klo 12:00 mennessä, jotta se saadaan siivottua ennen seuraavaa asiakasta. Asiakkaalla on käytössään kaksi (2) avainta. Kadonneesta avaimesta peritään lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

HENKILÖMÄÄRÄ - Jokaisen vuokrauksen yhteydessä on ilmoitettava yöpyjien lukumäärä. Vuodepaikkoja on 8. Mahdollisista vuodemäärän ylittävistä yövieraista on sovittava erikseen vuokraajan kanssa. Vuokraajalla on oikeus periä lisähenkilöistä kohtuullinen korvaus, vaikka lisävuoteita ei pystyttäisikään tarjoamaan. Teltan, asuntovaunun tai -auton käyttö loma-asunnon alueella ilman vuokraajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuontiin loma-asunnolle on saatava vuokraajan suostumus.

OLESKELU LOMA-ASUNNOLLA - Loma-asunto on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Viikonloppuvarauksissa loma-asunto on käytettävissä perjantai-iltapäivästä klo 16.00 maanantai-aamuun klo 12.00 saakka. Loma-asunnon luovutus-kellonajasta on maininta laskussa tai kohdekuvauksessa. Tikanpesän viikkovuokraan kuuluu loma - asunnon, saunan ja rannan vapaa käyttöoikeus. Soutuveneen vapaa käyttöoikeus sisältyy hintaan ainoastaan kesäaikaan, jos tästä on erikseen mainittu. Loma-asunnon vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet sekä puut lämmitykseen. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan. Asiakas tuo mukanaan liinavaatteet ja pyyhkeet (Ellei muuta ole tilauksen yhteydessä sovittu ja veloitettu). Vuokraushintaan eivät sisälly wc- ja talouspaperit. Oletamme, että asiakas huolehtii seuraavista asioista: roskien vienti jäteastiaan, lattioiden imurointi, astioiden puhdistus ja tiskikoneen täyttö ja tyhjennys, tahrojen ja likojen poisto, tavaroiden paikoilleen vienti ja vuoteiden petaus. Huvilan siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse. Loppusiivouksen voi myös ostaa etukäteen hintaan 250,00 EUR. Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja vuokraajan edustaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on vuokraajalla oikeus periä ylimääräisinä siivouskuluina 250,00 EUR ja se veloitetaan maksetusta takuumaksusta. Tarvittaessa lähetämme asiakkaalle lisälaskun.

TUPAKOINTI JA KOTIELÄIMET - Huoneistoissa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Luvattomasta sisällä tupakoinnista veloitetaan 300 EUR tuuletusmaksu. Kotieläinten tuonti huvilan sisätiloihin on myös kiellettyä. Luvatta tuoduista kotieläimistä peritään 100 EUR/vrk lisämaksu, joka laskutetaan. Vuokraaja ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä aiheutuneista allergiaoireista tai muista vastaavista ongelmista asiakkaille.

KIELLETTYJÄ ASIOITA - Tupakantumppien heittäminen luontoon, pihamaalle tai terassille.
- Ilotulitteiden käyttö sisätiloissa tai rakennusten välittömässä läheisyydessä.
- Varomaton tulen käsittely, kuten esimerkiksi kynttilöiden jättäminen valvomatta, avotulen käyttö ja tähtisädetikkujen polttaminen.
- Vaaran aiheuttaminen.
- Takkojen ja saunan tulipesän tuhkien laitto muualle kuin tähän tarkoitukseen varattuun astiaan, joka sijaitsee jätekatoksessa.
- Saunan liian pitkäaikainen lämmitys.
- Irtaimiston vahingoittaminen tai luvaton haltuunotto.

MUITA OHJEITA - Huolehdi siisteydestä
- Tutustu poistumisreitteihin ja sammutuskalustoon heti, kun tulet huvilaan.
- Ilmoita vahingoista välittömästi

VAHINKOJEN KORVAUKSET JA YLIVOIMAINEN ESTE - Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan vuokraajalle. Vuokraaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot, lumi- tai jäätilanteen muutokset, sinilevä jne), joka ei ole johtunut vuokraajasta ja jonka seurauksia vuokraaja ei kohtuudella voinut estää. Vuokraaja ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä. Koska huvila sijaitsee maaseudulla, on asiakkaan varauduttava siellä oleviin eläimiin ja luonnonilmiöihin.

VALITUKSET - Kaikki huvilan varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset tulee osoittaa välittömästi vuokraajalle, jolloin ne voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata tai kompensoida. Jos haittatekijää ei voida heti kompensoida, on asiasta tehtävä välitön kirjallinen reklamaatio osoitteeseen tikanpesa(at)pt-controlnet.fi. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida. Asiakas on myös velvollinen ilmoittamaan välittömästi ja korvaamaan huvilalle ja sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Ilmoittamattomat vauriot laskutetaan todellisten kulujen mukaan jälkikäteen takuumaksusta ja tarvittaessa lähetämme asiakkaalle lisälaskun. Jos asiakas ja vuokraaja eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA - Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN - Vuokraaja varaa oikeuden oikaista esitteen hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen vuokraajalla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET - Ota yhteys.